• Nehézség

    Könnyű
  • 22 km Túra Hossza
Leírás:

Halászlak: egy - Szarvas város külterületén, a Hármas-Körös mellett elhelyezkedő - üdülőövezet. Kezdetben mint kedvelt vadkempingező- és horgászhely vált ismertté, az idő múlásával azonban egyre több vidéki vásárol itt állandó telket, nyaralót. Ennek következtében jelenleg már majdnem 200, részben téliesített hétvégi ház tartozik hozzá.


Mezőtúr: a Túr név a Berettyó alsó szakaszára utal, a város e mellett a folyó mellett épült. Az első írásos emlék e településről az1205-1235 közötti időszakból való: a Váradi Regestrum Tur (villa Tur) név alakban említi. Ettől kezdve királyi okleveleinkben már gyakrabban előfordul.

A 14. századtól az árutermelés kibontakozásával egyre inkább előnyös helyzetbe került a környező településekkel szemben. A Sárrét mocsárvilágán át az egyetlen járható út a mezőtúri révnél kezdődött. Ez volt a legrövidebb út a szolnoki réven keresztül a Budáról Erdélybe vezető utak közül. Az átkelőhely fontos városfejlesztő tényező lett, így a század második felében Túr is a mezővárosok sorába lépett. Az Anjou-uralkodóra utal a város régi címerében az Anjou-liliom is. Mint mezőváros, vásártartási jogot kapott, vámmentességet, sőt vámszedési jogot élvezett. A túri vásárok már a 15. században  látogatottak és nagyon híresek voltak, jelentőségük a török hódoltság idején tovább nőtt. Különösen ismertek voltak a csizmadiák, a tímárok, a korsósok és a szűcsök.

A 16. században a wittenbergi egyetemen tíz túri származású diák tanult, akik azzal hálálták meg volt iskolájuk gondoskodását, hogy könyveket, térképeket hoztak magukkal, s odaajándékozták az iskola könyvtárának. A református gimnázium 16 000 kötetes régi, ritka könyveket tartalmazó könyvtárának is ilyen ajándékok vetették meg az alapját. 

Fazekasság: mezőtúron régi hagyományai vannak a fazekasságnak. A jelenlegi fazekasok is őrzik a helyi hagyományokat.

Túri Vásár: minden évben, augusztus utolsó hétvégéjén rendezik meg a hagyományos Túri Vásárt és a vásárt megelőző Mezőtúri Művészeti Napokat (arTúr fesztivál)

Képzőművészeti Alkotótelep: A nemzetközi képzőművészeti alkotótelep a Holt-Körös partján működik nyaranként 1981 óta.

Műemlékek: Mezőtúri református nagytemplom, Újvárosi református templom, Római katolikus templom, Evangélikus templom, Tűzoltólaktanya, Petőfi-ház, Albrecht kastély

Múzeumok: Túri Fazekas Múzeum, Badár Emlékszoba és Fazekas Alkotóház, Peresi Tájház (1902-ben épült gőzhajtású szivattyútelep).

Túrapontok:
Túraszakasz fotók:
Túraszakasz térkép: